Nazorg en service

Onze zorg voor u gaat na de behandeling verder. Als u vragen heeft na de behandeling kunt u contact met ons opnemen. We zijn gemakkelijk te bereiken via e-mail of telefoon.

Service bij uw behandeling

U krijgt ons service en nazorg bij uw behandeling met injectables, dit geldt voor alle behandelingen met alle merken.

Service bij de behandeling met botox

Na een behandeling met botox is de bedoeling dat de spier in de behandelde zone volledig of deels ontspannen hoort te zijn. Is dit niet het geval dan kunt u van de service gebruik maken. Daarvoor moet u tussen 2 en 3 weken na de behandeling een scherpe foto opsturen. Deze wordt vervolgens door de dokter beoordeeld en vergeleken met de foto’s die voor de behandeling zijn genomen. Mogelijk wordt u dan uitgenodigd voor een gratis touch up. Deze moet, om gebruik te kunnen maken van onze serviceregeling, plaatsvinden binnen 5 weken na de behandeling.

Bij een aantal behandeling kunnen wij het resultaat vooraf niet voorspellen en verschilt het resultaat sterk per persoon. Dit wordt bij de uitleg van betreffende behandelingen nader toegelicht.

Service bij de behandeling met fillers

Tijdens het consult bespreekt de arts met u wat u wilt bereiken met de filler behandeling. Er wordt samen met u een inschatting gemaakt welke behandeling nodig is en hoeveel materiaal daarvoor nodig is. Op basis daarvan wordt met u een behandeling en een prijsindicatie van de behandeling afgesproken.

Het resultaat is meestal direct zichtbaar. Mocht u onverhoopt direct na de behandeling of in de weken na de behandeling toch nog vinden dat er meer verbetering nodig is, kan de behandeling alsnog worden uitgebreid en aangepast. Natuurlijk zijn hieraan de gebruikelijke kosten verbonden en deze hangen af van de mate van verdere verbetering die er naar uw wens nog nodig is.

Controle afspraak
Soms kan door de behandeling het behandelde gebied wat opzwellen. In deze specifieke gevallen zal de dokter met u afspreken wat u mag verwachten. Dit wordt ook genoteerd in uw dossier. Mocht na 2 weken het resultaat toch anders zijn dan besproken, neemt u dan binnen 3 weken na de behandeling contact met ons op voor het maken van een controle afspraak. De controle afspraak kan alleen binnen 2 tot 5 weken na de behandeling plaatsvinden. Tijdens deze afspraak zal de dokter het behandelde gebied beoordelen en mogelijk ook corrigeren.

Een enkele keer kan het voorkomen dat uw lichaam in de weken na de behandeling de filler wat ongelijkmatig verdeelt in de huid. Dit heeft te maken met uw huidstructuur, medicatiegebruik of het al dan niet opvolgen van instructies in de dagen na de behandeling. Of dit bij u zal gebeuren, is vooraf niet altijd te voorspellen en verschilt per persoon.

Mocht dit bij u gebeuren dan lossen wij dit graag voor u op in een nieuwe behandeling. U kunt dan na 2 weken na de behandeling een afspraak maken voor een correctie behandeling. Of en welke kosten hieraan verbonden zijn, is mede afhankelijk van de mate van correctie die er nodig is. Een correctie behandeling kan alleen binnen 2 tot 5 weken na de behandeling plaatsvinden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat u niet naar behoren bent behandeld, kunt schriftelijk per e-mail een klacht indienen bij Art de la Beauté. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken en op te lossen. Mocht het probleem blijven bestaan, kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie.