Geen resultaat na het liften van je neuspunt met botox?

Je hebt eindelijk de stap gezet om jouw neustip te laten liften met botox en je ziet geen resultaat. Hoe kan dat en is er een andere oplossing?

Hoe werkt het liften van een neustip met botox?

Botox is een veilige werkstof die spieren laat ontspannen. Door botox te injecteren in het spiertje dat de neuspunt naar beneden trekt, gaat dit spiertje ontspannen. Hoe komt het nu dat sommige mensen dan toch geen resultaat zien?

Geen resultaat binnen 2 weken na de behandeling?

Is het korter dan twee weken geleden, dan kan het zijn dat de botox nog niet volledig is ingewerkt. Botox heeft namelijk inwerktijd nodig. Vaak merk je na een paar dagen al resultaat, maar pas na 2 weken is de botox echt helemaal ingewerkt.

Langer dan twee weken na de behandeling geen resultaat?

Als je twee weken na de behandeling geen resultaat ziet, heeft dat te maken met de spanning die van nature op het spiertje staat. Staat er veel spanning op? (de neuspunt wordt van nature hard naar beneden getrokken) Dan zal bij ontspanning de neuspunt relatief veel omhoog gaan. Het gaat altijd om millimeters bij een neuspunt en het verschil is zichtbaar, maar blijft beperkt. Staat er bij jou van nature weinig spanning op, dan zal de ontspanning ook beperkt zijn en de neuspunt nauwelijks of niet omhoog gaan.

Resultaat is niet te voorspellen

Het effect van de neuspunt lift is niet te voorspellen. Vooraf kan niet gemeten worden hoeveel spanning er op het spiertje staat. Het is een kwestie van uitproberen. In een goede kliniek wordt dit vooraf door de arts duidelijk uitgelegd, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Meer botox, meer resultaat?

Het heeft geen zin om meer botox in de neuspunt te spuiten als je geen resultaat ziet. Omdat het spiertje zo klein is, is na 1 behandeling het effect altijd maximaal. Nog meer botox geeft niet nog meer ontspanning of nog meer lifting. Het resultaat is wat het is.

Neuspunt liften botox

Neuspunt liften met een filler

De neuspunt liften met een filler is een risicovolle behandeling en wordt door weinig artsen uitgevoerd. Het effect hiervan is, net als met botox, beperkt maar kan voldoende zijn om jou alsnog tevreden te maken. Ook hierbij geldt: ga echt alleen naar een gespecialiseerde arts die ervaring, kennis én kunde heeft!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel over neuspunt liften met botox nog vragen? Neem contact op met Art de la Beauté in regio Eindhoven. Dokter Jean-Paul Kleine en Dokter Yulia staan voor een veilige, deskundige en kwalitatief hoogwaardige behandelingen met zowel fillers en botox.